Manager Procese Automate

<< Click pentru afișare cuprins >>

Navigare:  SmartCash Shop & HQ > Logistica >

Manager Procese Automate

Modulul este disponibil in meniul Logistica -> Manager Procese Automate.

 

 

meniu_manager_procese_automate

 

 

Acest modul de automatizare procese  are o interfata simpla, este prezentat  intr-o matrice liniara pentru toate procesele care sunt automatizate si contine un mod de filtrare avansata.

Pentru fiecare proces exista mai multe tipuri de parametri care trebuiesc introdusi si se adapteaza in functie de fiecare operatie in parte.

In partea de jos  este modulul de monitorizare,o sectiune care va explica cronologic care a fost situatia  executiei la ultima aplicare. Data se poate modifica pentru a vizualiza ce efecte au avut loc  in ziua respectiva.Acestea sunt segmentate mereu cu un master Star si un master End.

 

Automatizare_procese

 

 

Adauga Proces - la adaugarea unui proces va este afisata interfata urmatoare in care se selecteaza tipul de operatie si configurarile lui aferente.

 

Automatizare_procese_adaugare_proces

 

Modificare Proces - aveti posibilitatea de a modifica configurarea din procesul selectat sau a inactiva acel  proces.

Stergere Proces - aveti posibilitatea de a sterge procesul dorit .

Executa acum -  va ofera posibilitatea da a executa procesul in acel moment, desi acel proces a fost stabilit la un anumit interval de timp.

Actualizare procese - toate informatiile aferente proceselor stabilite sunt actualizate in momentul respectiv.

Arata procese inactive-daca aceasta optiune este bifata in lista  va sunt afisate si procesele care au fost inactivate.

 

      Fiecare proces are un id unic iar tipurile de parametri se adapteaza in functie de fiecare operatie in parte.

 

 

Lista proceselor automatizate:

 

Activare preturi modificate:

 

      Acest proces  efectueaza activarea automata a preturilor modificate in catalogul de articole in functie de configurarea efectuata.

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Activare preturi modificate  si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare mai usoara.

      Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

      o data  pe saptamana in ziua de (Se slecteaza si ziua din saptamana si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Acest proces are si optiunea de a sterge documentele goala la executie.

      Atentie !

      Daca optiunea de stergere documente goale este dezactivata preturile nu se pot activa automat daca in sistem exista documente  goale deschise.

      Prin apasarea butonului Ok procesul este salvat si afisat in lista .

 

Actualizare Articole Metro:

 

    Acest proces automat efectueaza actualizarea catalogului de articole din lista furnizorului Metro.

    Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Actualizare articole Metro  si se introduce denumirea procesului pentru o identificare mai usoara.

    Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

    Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

    o data  pe saptamana in ziua de (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

    In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

    Prin apasarea butonului Ok procesul este salvat si afisat in lista .

     

 

Anulare comenzi de aprovizionare deschise:

 

       Acest proces efectueaza anularea de comenzi de aprovizionare care au fost  deschise si nu au fost finalizate.

       Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Anulare comenzi de aprovizionare deschise   si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

       Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

       Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

       o data  pe saptamana in ziua de (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

       In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

       Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista .

 

Aplicare preturi planificate:

       

      Acest proces efectueaza aplicarea preturilor planificate din catalogul de articole.

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Aplicare preturi planificate si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

      o data  pe saptamana in ziua de (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista .

   

Descarcare stoc cu pos:

     

      Acest proces efectueaza  descarcarea de stoc automata  pentru pos-urile care au  efectuate rapoartele Z  atat manual cat si automat.

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Descarcare stoc cu pos si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

      o data  pe saptamana in ziua de(Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator

      Prin apasarea butonului Ok procesul este salvat si afisat in lista .

 

Dezasamblare Retete Automate:

 

     Acest proces efectueaza dezasamblarea unei retete

    Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Dezasamblare Retete Automate si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare usoara.

    Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

    Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

    (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

    In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

    Prin apasarea butonului Ok procesul este salvat si afisat in lista .

 

Efectuare raport Z:

 

      Acest proces efectueaza automat raportul Z la pos-uri.

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Efectuare raport Z  si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este SmartCash  Pos  care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

      o data  pe saptamana in ziua de (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      In coloana Nr POS se adauga numarul de pos, in cazul in care in magazin sunt mai multe pos-uri  trebuie sa adaugati cate un proces pentru fiecare numar de pos.

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista.

 

 

Executare sarcini inlantuite:

 

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Executare sarcini inlantuite si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare mai  usoara.

      Aplicatia responsabila este SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa ora stabilita cat si din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic,

      o data  pe saptamana in ziua de(Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Acest proces are si optiunea de Parametrizare sarcini inlantuite in care putem personaliza sarcinile procesului automat.

 

        Lista sarcini inlantuite:

 

           Genereaza comenzi  Livrare  prin import de Ordin de Livrare care are optiunile:

 

          -Proceseaza Ordinele de Livrare provenite de la Aplicatia cu ID-URILE

           Campul poate avea numai valori intregi egale cu codul aplicatiei (campul IDAPP din REST). In cazul in care se doreste procesarea Ordinelor de Livrare provenite de la mai multe aplicatii terte,

           in acest camp se vor introduce ID-urile acestora separate de caracterul virgula. Exemplu: 101 sau 101,102,103.

 

          -Proceseaza Ordinele de Livrare pentru magazinele urmatoare

           Campul poate avea numai valori intregi, egale cu numarul de magazin din retea. In cazul in care se doreste procesarea Ordinelor de Livrare avand ca destinatie mai multe magazine din retea,

           in acest camp se vor introduce numerele acestora separate de caracterul virgula.

           Daca campul nu este completat, se va ignora la procesare codul de magazin si vor fi preluate toate Ordinele de Livrare. Exemplu: 99 sau 10011,10002,10003.

 

         -Alocare Comenzi Livrare pe Grupe de Comenzi in Asteptare

          Campul este de tip boolean reprezentat prin valorile intregi: 0=False, 1=TrueDaca nu se lasa completat sau se introduce valoarea 0(zero) atunci nu se foloseste alocarea automata pe tastele

          comenzilor in Asteptare din POS.

           Daca se introduce valoarea 1 atunci trebuie selectat obligatoriu cel putin un cod de grupa de comenzi la optiunea urmatoare.

           Daca optiunea este selectata, vor fi generate Comenzi de Livrare in limita numarului maxim de Comenzi in Asteptare libere din grupele selectate la punctul urmator. (numar maxim sloturi)

 

         -Coduri Grupe de Comenzi in Asteptare utilizate la alocare

           Campul este de tip intreg si reprezinta codul grupei sau grupelor de Comenzi in Asteptare (Mese) pe care se vor aloca noile comenzi generate pentru Ordine de Livrare. Ex. 1 sau 1,2,3.

           Prin apasarea butonului Ok proces este salvat si afisat in lista .

 

         Emitere  comenzi livrare importate din ordine de livrare.

 

        Generare facturi  pentru comenzile de livrare emise  are optiunea:

 

          -  Generare Facturi pe statia de printare facturi cu numarul...

              Campul este de tip intreg si reprezinta codul unei statii valide de emitere facturi (statie printare sau carnet).

              Optiunea este obligatorie daca se selecteaza Generare Facturi pentru Comenzile de Livrare emise. Ex. 1 pentru statia de printare facturi nr 1 cu seria F01 numere 0000001-9999999

 

        Emitere facturi generate pe baza de comenzi de livrare

 

        Generare avize  pentru  comenzile de livrare emise

 

        Emitere avize generate  pe baza de comenzi de livrare cu optiunea:

 

         - Emite Avizele pe statia de printare avize cu numarul...

           Campul este de tip intreg si reprezinta codul unei statii valide de emitere avize (statie printare sau carnet). Optiunea este obligatorie daca se selecteaza Emiterea automata de avize.

           Ex. 2 pentru statia de printare avize nr 2 cu seria A01 numere 0000001-9999999

 

        Generare AWB pentru facturile emise cu optiunile:

 

        - Generare AWB pentru Facturile emise pe statia de printare facturi cu numarul...

            Daca se selecteaza emiterea automata de AWB-uri pentru facturi si aceasta optiune este obligatorie.

            Campul este de tip data in formatul text: ZZ/LL/AAAA si reprezinta data de la care se vor selecta automat facturile emise din carnetul de mai sus, pentru care urmeaza a fi generate AWB-uri .

            Data din aceasta optiune este inclusa in intervalul de selectie.

 

       - Generare AWB doar pentru facturile emise incepand cu data de...

         Daca se selecteaza emiterea automata de AWB-uri pentru facturi aceasta optiune este obligatorie. Campul este de tip intreg si reprezinta codul unei statii valide de emitere facturi

         (statie printare sau carnet). Pentru acest carnet de facturi, se vor genera automat AWB-uri ori de cate ori o factura e emisa.

 

     Generare AWB pentru  avizele emise are optiunile:

 

      - Generare AWB doar pentru avizele emise incepand cu data de...

        Daca se selecteaza emiterea automata de AWB-uri pentru avize si aceasta optiune este obligatorie. Campul este de tip data in formatul text:

        ZZ/LL/AAAA si reprezinta data de la care se vor selecta automat avizele emise din carnetul de mai sus, pentru care urmeaza a fi generate AWB-uri.

        Data din aceasta optiune este inclusa in intervalul de selectie.

     - Generare AWB pentru avizele emise pe statia de printare avize cu numarul

        Daca se selecteaza emiterea automata de AWB-uri pentru facturi aceasta optiune este obligatorie. Campul este de tip intreg si reprezinta codul unei statii valide de emitere avize

        (statie printare sau carnet). Pentru acest carnet de avize, se vor genera automat AWB-uri ori de cate ori un aviz este emis.

 

     Generare AWB pentru bonurile fiscale emise are optiunile:

 

      - Generare AWB doar pentru Bonurile emise incepand cu data de

         Daca se selecteaza emiterea automata de AWB-uri pentru avize si aceasta optiune este obligatorie. Campul este de tip data in formatul text:

         ZZ/LL/AAAA si reprezinta data de la care se vor selecta automat bonurilr emise de la POS-urile de mai sus, pentru care urmeaza a fi generate AWB-uri.

         Data din aceasta optiune este inclusa in intervalul de selectie.

      -Generare AWB pentru bonurile emise la POS-urile numarul...

        Daca se selecteaza emiterea automata de AWB-uri pentru bonurile fiscale emise aceasta optiune este obligatorie.

        Campul este de tip intreg si reprezinta numarul sau numerele de POS-uri pentru care se vor genera automat AWB-uri ori de cate ori un bon fiscal este emis.

        Pentru a fi eligibil, bonul fiscal trebuie sa fie cuplat cu un Ordin de Livrare. Daca sunt mai multe POS-uri se va introduce o lista de numere separate de virgula. Ex. 1,7,10

 

      Transmite comanda de ridicare la curier pentru AWB-urile generate

 

      Actualizare stari Ordine de livrare (Actualizare asincrona grupata)

      Actualizare stari Ordine de Livrare doar pentru ordinele de livrare incepand cu data de...

      Daca se selecteaza actualizarea asincrona a starilor aceasta optiune este obligatorie.

      Campul este de tip data in formatul text: ZZ/LL/AAAA si reprezinta data de la care se vor selecta automat ordinele de livrare pentru care urmeaza a fi actualizat statusul.

      Data din aceasta optiune este inclusa in intervalul de selectie.

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista .

 

Generare comenzi de aprovizionare :

 

       Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Generare comenzi de aprovizionare si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

       Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

       Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

       In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

       Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista .

     

Incarcare serter imprimanta fiscala:

 

       Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Incarcare sertar imprimanta fiscala si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

       Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Pos  care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

       Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

       (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

       In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

       Trebuie adaugat numarul de pos  si stabilim valoarea pe care o incarcam in sertar.

       Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista

       

Inchidere comenzi de aprovizionare:

 

       Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Inchidere comenzi de aprovizionare si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

       Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

       Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

       In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

       In acest proces este necesar sa adaugati si numarul de zile pentru care se efectueaza inchiderea.

       Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista.

     

       

Inchidere Pos:

       Acest proces efectueaza inchiderea de Pos, se poate adauga  pe numarul de pos  sau  pe toate pos-urile

       Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Inchidere Pos si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

        Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Lynx  care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

       Operatia se poate efectua atat Zilnic dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

       (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

       In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

       In coloana numar pos este necesa sa introducerti numar de pos pentru care se efectueaza inchidera automata de pos. Daca optiunea Toate pos-urile este activa, procesul se va aplica pentru toate

       pos-urile din lista.

       Prin apasarea butonului Ok procesul este salvat si afisat in lista.

 

Inchidere retururi bon fiscal:

 

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Inchidere retururi bon fiscal  si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Shop  care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute.In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista.    

     

Listare comenzi de aprovizonare:

 

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Listare comenzi de aprovizionare  si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Print Server  care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista.  

 

Procesare articole colectate:

   

      Procesarea articolelor  colectate este o functie complexa ce permite procesarea de articole colectate, o lista de produse care  a suferit modificari. Articolele  sunt prelucrate in diferite variante.

      Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Procese articole colectate  si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Print Server si SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila in functie de tipul de proces.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Acest proces se efectueaza pentru fiecare tip de  colectare de etichete: Etichete raft colectate automat(sunt valabile si pentru articolele colectate de operator pe terminalul mobil)

                                                                                                                           Server cantare etichete

                                                                                                                           Etichete de  raft colectate manual    

     Prin apasarea butonului Ok procesul este salvat si afisat in lista.  

 

Raportare METRO

 

     Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  operatia Raportare METRO  si se introduce denumirea procesului pentru o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva ).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      In coloana Tip raportare se selecteaza din lista urmatoare tipul dorit:

      -Raportare Metro SBON- Contine vanzarile valorice pe o zi si se raporteaza zilnic;

      -Raportare Metro SART- Contine vanzarile cantitative pe o zi, pe cantitate defalcata si se raporteaza zilnic;

      -Raportare Metro SCAT- Contine vanzarile valorice defalcate pe categorii si se raporteaza zilnic;

      -Raportare Metro RPAY-Contine vanzarile defalcate pe forme de plata si se raporteaza lunar;

      -Raportare Metro SQRT- Contine vanzarile valorice pe un trimestru si se raporteaza la trei luni;

     - Raportare Metro LDP- Contine vanzari valorice si cantitative ,se raporteaza o data pe saptamana.

      Pentru fiecare tip de raportare se adauga cate un proces automat.

 

 

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista.  

     

Recalculare fisa depozit articole:

      Acest proces este singurul care este inclusa si in versiunea Profesional si Cluster.

     Prin apasarea butonului Adauga proces se selecteaza din lista  Recalculare fisa de depozit  si se introduce denumirea procesului pentru  o identificare usoara.

      Aplicatia responsabila este aplicatia SmartCash Lynx care trebuie sa fie selectata in campul Aplicatie responsabila.

      Operatia se poate efectua atat Zilnic  dupa  ora stabilita cat si  din x in x minute. In coloana Recurenta se poate stabili daca procesul se efectueaza zilnic, o data  pe saptamana in ziua de

      (Se slecteaza si   ziua din saptamana) si o data pe luna (Se selecteaza si ziua respectiva).

      In coloana Operator responsabil va sunt afisati toti operatorii din lista magazinului din care trebuie sa selectari  un singur operator.

      Prin apasarea butonului Ok procesul  este salvat si afisat in lista.

 

Configurare aplicatii Responsabile pentru a efectua procesle automate:

 

SmartCash Lynx:

 

     Se acceseaza aplicatia SmartCash Lynx in meniul Program-> Administrare-> Optiuni-> Procese automate se activeaza executia procesului automat si se adauga intervalul de timp  in care se efectueaza verificarea.

 

Automatizare_procese_configurare_lynx

 

In meniul Istoric procese automata se pot vizualiza  detaliat toate procesele care au  fost executate si  va explica cronologic care a fost situatia executiei.

 

SmartCash  Pos:

    Se acceseaza aplicatia SmartCash Pos in Configurare program-> Servere &baza de date->Procese automate se activeaza executia procesului automat si se adauga intervalul de timp in care se efectueaza verificarea.

 

Automatizare_procese_configurare_pos

SmartCash Print server:

     Se acceseaza aplicatia SmartCash Print Server in Program->Administrare-> Optiuni Generale->Procese automate se activeaza executia procesului  automat, se adauga intervalul de timp in care se efectueaza verificarea si se se seteaza o imprimanta  prin care aceasta procesare automata urmeaza sa o execute.

 

.

     

     

 

Automatizare_procese_configurare_print_server