SmartCash Mobility

<< Click pentru afișare cuprins >>

Navigare:  SmartCash Shop & HQ > Logistica >

SmartCash Mobility

SmartCash Mobility se poate accesa din meniul Logistica/SmartCash Mobility:

 

SmartCash_mobility_meniu

 

Permite accesarea listelor de articole culese cu terminalele mobile wireless conectate prin sistemul SmartCash Mobility. Din acest meniu se pot deschide spre editare sau vizualizare urmatoarele tipuri de liste culese direct pe teren: Liste de receptie de la furnizori, liste de receptie de la magazine, liste de transfer (retur) la furnizori, liste de transfer la magazine sau liste de articole pentru etichetare.

Pentru oricare din acestea este posibila editarea completa a acestora, precum si returnarea lor spre terminalul mobil in vederea continuarii culegerii de date.

 

1. Liste receptie Furnizori

- Operatie necesara pentru efectuarea unei receptii de la furnizor

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

smartcash_mobility_012019

 

Din lista derulanta Furnizori, se alege furnizorul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest furnizor, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente cateva optiuni pentru deschiderea receptiei de la furnizor:

1.Actualizare simultana Cantitate Fizica = Cantitate Documente - aceasta optiune permite deschiderea receptiei cu campul cantitate fizica completat cu acelasi numar de bucati ca in campul cantitate documente.

2.Actualizare Cantitate Fizica - aceasta optiune permite deschiderea receptiei de la furnizor doar cu campul cantitate fizica completat, operatorul trebuind sa completeze manual campul cantitate documente

3.Actualizare Cantitate Documente - aceasta optiune permite deschiderea receptiei de la furnizor doar cu campul cantitate documente completat, operatorul trebuind sa completeze manual campul cantitate fizica

 

Tot aici sunt prezente trei reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior

2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

3.Actualizare cantitate prin inlocuirea cantitatii existente si cantitate zero pentru articolele necolectate

 

In aceasta fereastra se pot stabili si regulile legate de actualizarea pretului de achizitie:

1.Lasa nemodificat pretul de achizitie - nu modifica pretul de achizitie

2.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric numai pentru articolele fara pret - articolele din lista care nu au un pret de achizitie, vor primi ultimul pret de achizitie din istoric

3.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric pentru toate articolele (suprascriere) - aceasta optiune suprascrie preturile de achizitie ale articolelor cu ultimul pret din istoric

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

2. Liste receptie Magazine

- Operatie necesara pentru efectuarea unei receptii de la un magazin din retea

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

smartcash_mobility_magazine_012019

 

Din lista derulanta Magazine, se alege magazinul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest magazin, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente trei reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior

2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

3.Actualizare cantitate prin inlocuirea cantitatii existente si cantitate zero pentru articolele necolectate

 

Dedesubt sunt prezente trei reguli de actualizare a pretului de achizitie:

1.Lasa nemodificat pretul de achizitie - nu modifica pretul de achizitie

2.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric numai pentru articolele fara pret - articolele din lista care nu au un pret de achizitie, vor primi ultimul pret de achizitie din istoric

3.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric pentru toate articolele (suprascriere) - aceasta optiune suprascrie preturile de achizitie ale articolelor cu ultimul pret din istoric

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

3. Liste transferuri Furnizori

- Operatie necesara pentru efectuarea unui transfer (retur) la furnizor

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

smartcash_mobility_022019

 

Din lista derulanta Furnizori, se alege furnizorul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest furnizor, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente trei reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior

2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

3.Actualizare cantitate prin inlocuirea cantitatii existente si cantitate zero pentru articolele necolectate

 

Dedesubt sunt prezente trei reguli de actualizare a pretului de achizitie:

1.Lasa nemodificat pretul de achizitie - nu modifica pretul de achizitie

2.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric numai pentru articolele fara pret - articolele din lista care nu au un pret de achizitie, vor primi ultimul pret de achizitie din istoric

3.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric pentru toate articolele (suprascriere) - aceasta optiune suprascrie preturile de achizitie ale articolelor cu ultimul pret din istoric

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

4. Liste transferuri Magazine

- Operatie necesara pentru efectuarea unui retur la un magazin din retea

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

smartcash_mobility_032019

 

Din lista derulanta Magazine, se alege magazinul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest magazin, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente trei reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior

2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

3.Actualizare cantitate prin inlocuirea cantitatii existente si cantitate zero pentru articolele necolectate

 

Dedesubt sunt prezente trei reguli de actualizare a pretului de achizitie:

1.Lasa nemodificat pretul de achizitie - nu modifica pretul de achizitie

2.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric numai pentru articolele fara pret - articolele din lista care nu au un pret de achizitie, vor primi ultimul pret de achizitie din istoric

3.Actualizare pret achizitie folosind ultimul pret istoric pentru toate articolele (suprascriere) - aceasta optiune suprascrie preturile de achizitie ale articolelor cu ultimul pret din istoric

 

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

 

Nota:

Se pot accesa numai listele culese si Inchise de la terminalul mobil. O lista deschisa nu poate fi editata decat de pe terminalele mobile.