Structura tabelelor de export

<< Click pentru afișare cuprins >>

Navigare:  SmartCash Shop & HQ > Logistica > Extensii SmartCash >

Structura tabelelor de export

In functie de selectia realizata, programul va genera una sau mai multe tabele de tip DBF sau Firebird in care se regasesc informatiile ce sunt raportate.

In cazul, tabelelor de tip DBF, daca numarul de inregistrari dintr-o tabela depaseste 30.000, vor fi generate una sau mai multe tabele noi care vor contine inregistrarile ramase, astfel incat numarul maxim de inregistrari dintr-o tabela sa fie 30.000. Noile tabele generate vor fi denumite sub forma <NUMETABELA>+<NRCURENT>.DBF (Exemplu: CASA.DBF, CASA1.DBF, CASA2.DBF etc). Daca o tabela contine in denumirea sa ca ultim caracter un numar, exemplu S1.DBF, pentru a nu crea confuzie, eventualele tabele multiple care se vor crea cand numarul inregistrarilor depaseste 30000, se vor denumi de genul S1_x, unde X>=1.

 

Aceasta documentatie e valabila incepand cu versiunea 4.0.1.49 de plug-in.

 

Tabelele generate sunt urmatoarele:

 

1.RECEPTII - Receptii de marfa

2.DESCPOS - Vanzari prin POS

3.DESCCASA - Vanzari prin casa de marcat

4.ViNZRID        - Vanzari pe facturi cu ridicata

5.TRANSFER - Transferuri si retururi

6.CONSUMURI - Consumuri interne

7.INVENTAR – Inventare (Liste diferente)

8.INVENTARSCRIPTIC - Situatia existenta la deschiderea unui inventar

9.INVENTARFAPTIC         - Situatia existenta la inchiderea unui inventar

10.MODPRET - Modificari de pret

11.COMPENSARI - Compensari

12.POS - Tranzactii detaliate POS

13.PLATIPOS - Incasari detaliate prin POS

14.CASA - Tranzactii detaliate casa de marcat

15.PLATICASA - Incasari detaliate prin casa de marcat

16.PLATIPOSTTICHETE - Tranzactii detaliate cu tichete

17.VANZINCAS - Facturile de la vanzarile cu ridicata si incasarile aferente

18.FACTURIBON - Facturile la bonurile fiscale

19.CLIENTI - Nomenclatorul de Clienti

20.FURNIZORI - Nomenclatorul de Furnizori

21.DEPARTAMENTE - Nomenclatorul de Departamente

22.CLASE DE PRODUSE (S1...S10) - Nomenclatorul de Clase de Produse

23.CATALOG - Catalogul de produse

24.RECRETBON - Intrarile din retururile la bon fiscal

25.FACTRETBON -  Iesirile din retururile la bon fiscal

26.STOC - Stocul la momentul efectuarii exportului

27.CLASEPRODUSE - Descrierea fiecarei clase de produse

28.MAGAZINE - Lista de Magazine din retea

29.FACTRETFACTRIDICATA - Retur la Facturile cu Ridicata

30.RECRETFACTRIDICATA - Intrarile din retururile la facturile cu ridicata

31.HOME - Tabela tehnica pentru identificare unica pachet date

 

1. RECEPTII

1) NRSEND - Numarul trimiterii

2) DATASEND - Data generarii exportului

3) NRSHOP - Numarul magazinului

4) DATANIR - Data Nirului

5) NIR - Numarul Nirului

6) DATADOC - Data Documentului

7) SCADENT - Data Scadenta a Documentului

8) DOC - Numarul Documentului

9) FURNIZOR - Numele Furnizorului

10) CODFISCAL - Codul Fiscal al Furnizorului

11) PLU - Codul PLU

12) EAN8 - Codul EAN8

13) EAN13 - Codul EAN13

14) DESCRIERE - Descrierea articolului

15) CANTITATE - Cantitatea

16) UM - Unitatea de masura

17) PRETACH - Pretul de achizitie al articolului

18) PRETVANZ - Pretul de vanzare

19) PROCTVA - Procentul TVA

20) VALTVAFACT - Valoarea TVA-ului de pe factura

21) VALFACT - Valoarea Facturii

22) VALDISCFACT - Valoarea discountului pe factura

23) PROCDISCFA - Procentul discountului de pe factura

24)TVANEEX - TVA Neexigibil

25) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

26) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

27) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

28) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

29) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

30) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

31) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

32) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

33) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

34) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

35) CODFURN - Codul fiscal al furnizorului

36) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

37) IDOPERTOR - ID-ul opertorului care a facut receptia

38) NUME - Numele operatorului

39) PRENUME - Prenumele operatorului

40) IDFURN - ID-ul Furnizorului

41) PAVAL - Pret achizitie in Valuta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

42) CURSVAL - Cursul valutar la data receptiei (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

43) VALUTA - Valuta aferenta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

44) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

45) DATALOT - Data lotului

46) DESCRLOT - Descrierea lotului

47) CANTDOC - Cantitatea scriptica de pe documentul original

 

2. DESCPOS

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRINCHID - Numarul Inchiderii

5) DATAINCHID - Data Inchiderii

6) NRCASA - Numarul Casei

7) IDOPERATOR - Id-ul unic al operatorului

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) VALSERTAR - Valoarea totala de sertar indiferent de forma de plata (valoarea marfii vindute pe casa si pe inchidere)

11) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

12) PLU - Codul PLU

13) EAN8 - Codul EAN8

14) EAN13 - Codul EAN13

15) DESCRIERE - Descrierea articolului

16) IDDEP - ID-ul departamentului

17) DEPART - Departamentul

18) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

19) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

20) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

21) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

22) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

23) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

24) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

25) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

26) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

27) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

28) CANTITATE - Cantitatea totala din articolul respectiv descarcata pe inchiderea aferenta (NRINCHID)

29) UM - Unitatea de masura

30) TVA - Procentul TVA aferent articolulu

31) PRETACH - Pretul de Achizitie (fara TVA)

32) PRETVANZ - Pretul de vanzare (cu TVA)

33) VALVANZ - Valoare vanzarii

34) REDPROCENT - Procentul de reducere

35) REDVALOARE - Valoarea reducerii

36) REDPRET - Cota reducerii exprimata in functie de pretul de vanzare (pret de vanzare redus)

37) NIR - Numarul Notei de Intrare/Receptie

38) DATANIR - Data Notei de Intrare/Receptie

39) DOC - Numarul documentului

40) DATADOC - Data documentului

41) IDFURN - Id-ul furnizor unic in baza de date

42) FURNIZOR - Numele furnizorului

43) CODFISCAL - Codul fiscal al furnizorului

44) CODFURNIZOR - Codul Furnizorului

45) PRETACH - Pretul de achizitie al produsului ce nu contine TVA

46) PAVAL - Pret achizitie in Valuta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

47) CURSVAL - Cursul valutar la data receptiei (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

48) VALUTA - Valuta aferenta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

49) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

50) DATALOT - Data lotului

51) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

3. DESCCASA

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRINCHID - Numarul Inchiderii

5) DATAINCHID - Data Inchiderii

6) NRCASA - Numarul Casei

7) IDOPERATOR - Id-ul unic al operatorului

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) VALSERTAR - Valoarea totala de sertar indiferent de forma de plata (valoarea marfii vindute pe casa si pe inchidere)

11) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

12) PLU - Codul PLU

13) EAN8 - Codul EAN8

14) EAN13 - Codul EAN13

15) DESCRIERE - Descrierea articolului

16) IDDEP - ID-ul departamentului

17) DEPART - Departamentul

18) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

19) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

20) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

21) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

22) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

23) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

24) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

25) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

26) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

27) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

28) CANTITATE - Cantitatea totala din articolul respectiv descarcata pe inchiderea aferenta (NRINCHID)

29) UM - Unitatea de masura

30) TVA - Procentul TVA aferent articolulu

31) PRETACH - Pretul de Achizitie (fara TVA)

32) PRETVANZ - Pretul de vanzare (cu TVA)

33) VALVANZ - Valoare vanzarii

34) REDPROCENT - Procentul de reducere

35) REDVALOARE - Valoarea reducerii

36) REDPRET - Cota reducerii exprimata in functie de pretul de vanzare (pret de vanzare redus)

37) NIR - Numarul Notei de Intrare/Receptie

38) DATANIR - Data Notei de Intrare/Receptie

39) DOC - Numarul documentului

40) DATADOC - Data documentului

41) IDFURN - Id-ul furnizor unic in baza de date

42) FURNIZOR - Numele furnizorului

43) CODFISCAL - Codul fiscal al furnizorului

44) CODFURNIZOR - Codul Furnizorului

45) PRETACH - Pretul de achizitie al produsului ce nu contine TVA

46) PAVAL - Pret achizitie in Valuta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

47) CURSVAL - Cursul valutar la data receptiei (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

48) VALUTA - Valuta aferenta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

49) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

50)  DATALOT - Data lotului

51) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

4. VINZRID

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) FACT - Numarul Intern al Facturii

5) DATAFACT - Data Facturii

6) SERIEFACT - Seria Fiscala a Facturii

7) NRFISCFACT - Numarul Fiscal al Facturii

8) IDCLIENT - ID-ul clientului

9) NUMECLIENT - Numele Clientului

10) CODFISCCL - Codul fiscal al Clientului

11) CODCLIENT - Codul clientului

12) IDOPERATOR - ID-ul operatorului

13) NUME - Numele operatorului

14) PRENUME - Prenumele operatorului

15) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

16) PLU - Codul PLU

17) EAN8 - Codul EAN8

18) EAN13 - Codul EAN13

19) DESCRIERE - Descrierea articolului

20) IDDEP - ID-ul departamentului

21) DEPART - Departamentul

22) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

23) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

24) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

25) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

26) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

27) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

28) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

29) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

30) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

31) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

32) CANTITATE - Cantitatea

33) UM - Unitatea de masura

34) TVA - TVA

36) PRETVANZ - Pretul de vanzare

37) VALTOTART - Valoare vanzarii ce se gaseste in baza de date

38) VALCALCART - Valoarea vanzarii calculata ca pprodus intre pret si cantitate

39) REDPROCENT - Procent Reducere

40) REDVALOARE - Valoare Reducere

41) REDPRET - Pret vanzare cu TVA redus

42) NIR - Numarul Notei de Intrare/Receptie

43) DATANIR - Data Notei de Intrare/Receptie

44) DOC - Numarul documentului

45) DATADOC - Data documentului

46) IDFURN - Id-ul furnizorului

47) FURNIZOR - Numele furnizorului

48) CODFISCAL - Codul fiscal al furnizorului

49) CODFURN - Codul furnizorului

50) PRETACH - Pretul de Achizitie (fara TVA)

51) PAVAL - Pret achizitie in Valuta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

52) CURSVAL - Cursul valutar la data receptiei (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

53) VALUTA - Valuta

44) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

55) DATALOT - Data lotului

56) DESCRLOT - Descrierea lotului

57) SCADENT - Data scadenta a facturii

 

5. TRANSFER

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRTRANSFER - Numarul transferului catre care se face transferul

5) DATATRANSF - Data transferului catre care se face transferul

6) IDFURNRET - Id-ul unic al furnizorului catre care se face transferul (daca nu e transfer catre un magazin din retea)

7) FURNRET - Numele furnizorului catre care se face transferul (daca nu e transfer catre un magazin din retea)

8) CODFISCFRE - Cod fiscal furnizor catre care se face transferul (daca nu e transfer catre un magazin din retea)

9) CODFRET - Cod furnizor catre care se face transferul (daca nu e transfer catre un magazin din retea)

10) NRFACTRET - Numarul facturii de retur

11) DATAFACTRE - Data facturii de retur

12) VALFACTRET - Valoarea facturii

13) VALTVAFRET - Valoarea TVA factura

14) MAG - Numele magazinului catre care se face transferul (daca nu e transfer catre un furnizor)

15) CODMAG - Cod magazin catre care se face transferul (daca nu e transfer catre un furnizor)

16) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

17) NUME - Numele operatorului

18) PRENUME - Prenumele operatorului

19) AVIZ - Id-ul avizului de transfer

20) NRAVIZ - Nr. aviz transfer

21) SERIEAVIZ - Seria avizului

22) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

23) PLU - Codul PLU

24) EAN8 - Codul EAN8

25) EAN13 - Codul EAN13

26) DESCRIERE - Descrierea articolului

27) CANTITATE - Cantitatea

28) UM - Unitatea de masura

29) TVA - TVA

30) IDDEP - ID-ul departamentului

31) DEPART - Departamentul

32) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

33) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

34) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

35) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

36) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

37) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

38) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

39) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

40) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

41) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

42) PRETVANZ - Pretul de vanzare (cu TVA)

43) VALVANZ - Valoarea vanzarii

44) PRETRET - Pretul de retur

45) VALOARERET - Valoarea

46) TVARET - TVA

47) NIR - Numarul Notei de Intrare/Receptie

48) DATANIR - Data notei de intrare receptie

49) DOC - Numarul documentului

50) DATADOC - Data documentului

51) IDFURN - ID-ul furnizorului

52) FURNIZOR - Numele furnizorului

53) CODFURN - Codul fiscal al furnizorului

54) PRETACH - Pretul de Achizitie (fara TVA)

55) PAVAL - Pret achizitie in Valuta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

56) CURSVAL - Cursul valutar la data receptiei (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

57) VALUTA - Valuta aferenta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

58) IDMAGAZIN - Id-ul magazinului de unde s-a receptionat articolul, unic in baza de date (in cazul receptie de la un magazin din retea)

59) MAGAZIN - Numele magazinului de unde s-a receptionat articolul (in cazul receptie de la un magazin din retea)

60) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

61) DATALOT - Data lotului

62) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

6. CONSUMURI

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRBON - Numarul bonului

5) DATABON - Data bonului

6) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

10) PLU - Codul PLU

11) EAN8 - Codul EAN8

12) EAN13 - Codul EAN13

13) DESCRIERE - Descrierea articolului

14) IDDEP - ID-ul departamentului

15) DEPART - Departamentul

16) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

17) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

18) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

19) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

20) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

21) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

22) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

23) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

24) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

25) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

26) CANTITATE - Cantitatea

27) UM - Unitatea de masura

28) TVA - Procentul TVA-ului

29) PRETVANZ - Pretul de vanzare cu TVA (la data operarii documentului)

30) VALVANZ - Valoarea vanzarii (la data operarii documentului)

31) NIR - Numarul Notei de Intrare/Receptie

32) DATANIR - Data Notei de Intrare/Receptie

33) DOC - Numarul documentului

34) DATADOC - Data documentului

35) IDFURN - Id-ul furnizorului (unic in baza de date)

36) FURNIZOR - Numele furnizorului

37) CODFURN - Codul fiscal al furnizorului

38) PRETACH - Pretul de Achizitie (fara TVA)

39) PAVAL - Pret achizitie in Valuta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

40) CURSVAL - Cursul valutar la data receptiei (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

41) VALUTA - Valuta aferenta (disponibil numai la utilizarea receptiilor in valuta)

42) SCADENT - Data Scadenta a Documentului

43) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

44) DATALOT - Data lotului

45) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

7. INVENTAR

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) LDI - Numarul documentului de inventar (LDI)

5) DATADESCHI - Data deschiderii inventarului

6) DATAINCHID - Data inchiderii inventarului

7) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

11) PLU - Codul PLU

12) EAN8 - Codul EAN8

13) EAN13 - Codul EAN13

14) DESCRIERE - Descrierea articolului

15) DEPART - Departamentul

16) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

17) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

18) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

19) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

20) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

21) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

22) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

23) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

24) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

25) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

26) UM - Unitatea de masura

27) PRETCUTVA - Pretul de vanzare cu TVA al articolului in momentul deschiderii inventarului

28) STOSCRI - Stocul Scriptic

29) VALSCRI - Valoarea Stocului Scriptic pe baza pretului de vanzare

30) STOCFAPT - Stocul Faptic

31) VALFAPT - Valoarea Stocului Faptic pe baza pretului de vanzare

32) DIFFSTOC - Diferenta cantitativa de stoc intre scriptic si faptic

33) DIFFVAL - Diferenta valorica intre stocul scriptic si faptic

34) VALACHINIT  - Valoarea de achizitie initiala

35) VALACHIN - Valoarea de achizitie pentru articolele ce au avut intrare pe inventar

36) VALACHOUT - Valoarea de achizite pentru articolele ce au avut iesire pe inventar

37) VALACHFIN - Valoarea de achizitie finala

 

8. INVENTARSCRIPTIC

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) LDI - Numarul documentului de inventar (LDI)

5) DATADESCHI - Data deschiderii inventarului

6) DATAINCHID - Data inchiderii inventarului

7) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

11) PLU - Codul PLU

12) EAN8 - Codul EAN8

13) EAN13 - Codul EAN13

14) DESCRIERE - Descrierea articolului

15) DEPART - Departamentul

16) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

17) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

18) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

19) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

20) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

21) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

22) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

23) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

24) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

25) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

26) UM - Unitatea de masura

27) PRETCUTVA - Pretul de vanzare cu TVA al articolului in momentul deschiderii inventarului

28) CANTTOT - Cantitatea totala la deshidere, indiferent de pretul de achizite

29) DESCR1 - Descriere scurta articol

30) DESCR2 - Detalii articol

31) CANTITATE - Cantitatea articolului la deschidere, la pretul de achizite

32) PALEI - Pretul de achizite in RON

33) PAUSD - Pretul de achizitie in USD, unde este cazul

34) CURSUSD - Cursul de schimb Ron-USD

35) PAVAL - Pretul de achizite in valuta, alta decat USD, unde este cazul

36) CURSVAL - Cursul de schimb valuta-RON

37) VALUTA - Denumirea valutei

38) LOT - Numarul Lotului din care face parte articolul

39) DESCRLOT - Descriere Lot

40) DATALOT - Data lotului

 

9. INVENTARFAPTIC

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) LDI - Numarul documentului de inventar (LDI)

5) DATADESCHI - Data deschiderii inventarului

6) DATAINCHID - Data inchiderii inventarului

7) IDOPERATOR -Id-ul operatorului unic in baza de date

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

11) PLU - Codul PLU

12) EAN8 - Codul EAN8

13) EAN13 - Codul EAN13

14) DESCRIERE - Descrierea articolului

15) DEPART - Departamentul

16) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

17) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

18) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

19) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

20) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

21) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

22) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

23) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

24) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

25) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

26) UM - Unitatea de masura

27) PRETCUTVA - Pretul de vanzare cu TVA al articolului in momentul deschiderii inventarului

28) CANTTOT - Cantitatea totala la inchidere, indiferent de pretul de achizite

29) DESCR1 - Descriere scurta articol

30) DESCR2 - Detalii articol

31) CANTITATE - Cantitatea la inchidere a articolului la pretul de achizite

32) PALEI - Pretul de achizite in RON

33) PAUSD - Pretul de achizitie in USD, unde este cazul

34) CURSUSD - Cursul de schimb Ron-USD

35) PAVAL - Pretul de achizite in valuta, alta decat USD, unde este cazul

36) CURSVAL - Cursul de schimb valuta-RON

37) VALUTA - Denumirea valutei

38) LOT - Numarul Lotului din care face parte articolul

39) DESCRLOT - Descriere Lot

40) DATALOT - Data lotului

 

10. MODPRET

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) LDI - Numarul documentului de inventar (LDI)

5) DATALDI - Data documentului de inventar (LDI)

6) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

10) PLU - Codul PLU

11) EAN8 - Codul EAN8

12) EAN13 - Codul EAN13

13) DESCRIERE - Descrierea articolului

14) IDDEP - ID-ul departamentului

15) DEPART - Departamentul

16) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

17) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

18) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

19) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

20) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

21) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

22) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

23) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

24) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

25) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

26) UM - Unitatea de masura

27) TVA - TVA-ul

28) STOC - Stocul la data modificarii

29) PRETVECHI - Pretul Articolului Vechi

30) PRETNOU - Pretul Articolului Nou

31) DIFFPRETCU - Diferenta intre pretul nou si pretul vechi

 

11. COMPENSARI

1) NRSHOP        - Numarul magazinului

2) NRSEND        - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) LDI - Numerul Listei de Diferente Inventar

5) DATALDI        - Data Listei de Diferente Inventar

6) IDOPERATOR-Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) CANTTRAN - Cantitatea Transferata

10) ARTNRS - ID-ul articolului  sursa(unic in baza de date)

11) PLUSRC - PLU Sursa

12) EAN8SRC - EAN8 Sursa

13) EAN13SRC - EAN13 Sursa

14) DESCRIERES - Descriere Articol Sursa

15) IDDEPSRC - ID-ul departamentului Sursa

16) DEPARTSRC - Departamentul Sursa

17) S1S - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator) Sursa

18) S2S - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator) Sursa

19) S3S - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator) Sursa

20) S4S - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator) Sursa

21) S5S - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator) Sursa

22) S6S - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator) Sursa

23) S7S - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator) Sursa

24) S8S - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator) Sursa

25) S9S - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator) Sursa

26) S10S - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator) Sursa

27) UMSRC - Unitatea de masura Sursa

28) TVASRC - Tva Sursa

29) PRETSRC - Pretul Sursa

30) ARTNRDEST - ID-ul articolului  sursa(unic in baza de date)

31) PLUDEST - PLU Destinatie

32) EAN8DEST - EAN8 Destinatie

33) EAN13DEST - EAN13 Destinatie

34) DESCRIERED - Descriere Articol Destinatie

35) IDDEPDEST - ID-ul departamentului Destinatie

36) DEPARTDEST - Departamentul Destinatie

37) S1D - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator) Destinatie

38) S2D - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator) Destinatie

39) S3D - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator) Destinatie

40) S4D - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator) Destinatie

41) S5D - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator) Destinatie

42) S6D - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator) Destinatie

43) S7D - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator) Destinatie

44) S8D - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator) Destinatie

45) S9D - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator) Destinatie

46) S10D - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator) Destinatie

47) UMDEST - Unitatea de masura Destinatie

48) TVADEST - Tva Destinatie

49) PRETDEST - Pretul Destinatie

50) VALACHIN -Valoarea de achizitie pentru articolele destinatie

51) VALACHOUT -Valoarea de achizite pentru articolele sursa

52) DESCR1S - Descriere Scurta Articol sursa

53) DESCR2S - Detalii Articol sursa

54) DESCR1D - Descriere Scurta Articol destinatie

55) DESCR2D - Detalii Articol destinatie

 

12. POS

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRINCHIDERE - Numarul inchiderii

5) NRPOS - Numarul POS-ului

6) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) NRZ - Numarul Z

10) NRBON - Numarul Bonului

11) NRRESET - Numarul Resetului

12) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

13) PLU - Codul PLU

14) EAN8 - Codul EAN8

15) EAN13 - Codul EAN13

16) CODSCAN - Codul scanat efectiv de catre scaner dupa care s-a facut vanzarea

17) DESCRIERE - Descrierea articolului

18) IDDEP - ID-ul departamentului

19) DEPART - Departamentul

20) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

21) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

22) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

23) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

24) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

25) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

26) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

27) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

28) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

29) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

30) UM - Unitatea de masura

31) TVA - Procentul TVA

32) CANTITATE - Cantitatea

33) PRET - Pretul de vanzare cu TVA

34) VALOARE - Valoarea

35) REDPROCENT - Procentul reducerii (daca exista)

36) REDVALOARE - Valoarea reducerii

37) REDPRET - Pretul de vanzare cu TVA (daca exista)

38) DATATRAN - Data Tranzactiei

39) TIMETRAN - Ora Tranzactiei

40) IDCLIENT - Id-ul clientului care a cumparat

41) NUMECLIENT - Numele clientului care a cumparat

42) CODCLIENT - Codul fiscal al Clientului

43) EXT - Codul EXT

44) DATAINCHID - Data Inchiderii

 

13. PLATIPOS

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRPOS - Numarul POS-ului

5) NRINCHID - Numarul inchiderii

6) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) NRZ - Numarul Z

10) NRBON - Numarul Bonului

11) NRRESET - Numarul Resetului

12) TIPPLATA - Tipul Platii

13) VALOARE - Valoarea de plata

14) REST - Restul acordat in conformitate cu suma platita

15) DATAPAY - Data Platii

16) TIMETRAN - Ora plati

17) CARDNR - Numarul Cardului (Clientului)

18) IDCLINET - Id-ul clientului care a efectuat plata

19) CLIENTNUME - Numele Client

20) CODCLIENT - Codul fiscal al Clientului

 

14. CASA

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

5) NRCASA - Numarul casei

4) NRINCHIDERE - Numarul inchiderii

6) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) NRZ - Numarul Z

10) NRBON - Numarul Bonului

11) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

12) PLU - Codul PLU

13) EAN8 - Codul EAN8

14) EAN13 - Codul EAN13

15) CODSCAN - Codul scanat efectiv de catre scaner dupa care s-a facut vanzarea

16) DESCRIERE - Descrierea articolului

17) IDDEP - ID-ul departamentului

18) DEPART - Departamentul

19) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

20) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

21) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

22) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

23) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

24) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

25) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

26) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

27) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

28) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

29) CANTITATE - Cantitatea

30) UM - Unitatea de masura

31) TVA - Procentul TVA

32) PRET - Pretul de vanzare cu TVA

33) VALOARE - Valoarea

34) DATATRAN - Data Tranzactiei

35) EXT - Codul EXT

36) DATAINCHID - Data Inchiderii

 

15. PLATICASA

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRCASA - Numarul casei

5) NRCHEIE - Numarul cheie

6) NRINCHID - Numarul inchiderii

7) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) NRZ - Numarul Z

11) NRBON - Numarul Bonului

12) TIPPLATA - Tipul Platii

13) VALOARE - Valoarea de plata

14) REST - Restul acordat in conformitate cu suma platita

15) DATAPAY - Data Platii

16) TIMETRAN - Ora Platii

 

16. PLATIPOSTICHETE

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRPOS - Numarul POS-ului

5) NRINCHID - Numarul inchiderii

6) IDOPERATOR - Id-ul operatorului unic in baza de date

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului

9) NRZ - Numarul Z

10) NRBON - Numarul Bonului

11) NRRESET - Numarul Resetului

12) VALBON - Valoarea Tichetului

13) DATAPAY - Data Platii

14) CARDNR - Numarul cardului

15) IDCLINET - Id-ul clientului care a efectuat plata

16) CLIENTNUME - Numele Client

17) CODCLIENT - Codul fiscal al Clientului

18) CANTITATE - Numarul de tichete

19) NUMEBON - Numele Tichetului

20) CODBON - Codul tichetului

21) VALABIL - Data la care Tichetul NU mai este valabil. (nu se mai accepta la plata)

22) FURNIZORNU - Numele Furnizororului tichetului.

 

 

17. VANZINCAS

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) IDCLIENT - ID-ul Clientului (unic)

5) NUME - Nume Client

6) CODFISCAL - Codul Fiscal al clientului

7) CODCLIENT - Codul Clientului

8) FACT - Numarul Intern al Facturii

9) DATAFACT - Data Facturii

11) SERIEFACT - Seria Fiscala a Facturii

12) NRFISCFACT - Numarul Fiscal al Facturii

13) NRDOC - Numarul Documentului de Plata

14) DATADOC - Data Documentului de Plata

15) FORMAPLA - Forma Platii

16) SUMA - Suma Asociata de pe Plata

 

 

18. FACTURIBON

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) IDCLIENT - ID-ul Clientului (unic)

5) NUME - Nume Client

6) CODFISCAL - Codul Fiscal al clientului

7) CODCLIENT - Codul Clientului

8) FACT - Numarul Intern al Facturii

9) DATAFACT - Data Facturii

10) SERIEFACT - Seria Fiscala a Facturii

11) NRFISCFACT - Numarul Fiscal al Facturii

12) IDOPERATOR - ID-ul operatorului

13) NUME - Numele operatorului

14) PRENUME - Prenumele operatorului

15) NRPOS - Numarul POS-ului (de la care provine bonul)

16) NRZFISC - Numarul Z

17) NRBONFISC - Numar Bonului Asociat Facturii

18) NRRESET - Numarul resetului

19) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

20) PLU - Codul PLU

21) EAN8 - Codul EAN8

22) EAN13 - Codul EAN13

23) DESCRIERE - Descrierea Articolului

24) IDDEP - ID-ul departamentului

25) DEPART - Departamentul

26) S1 - Clasa de organizare nr 1 (definita de Administrator)

27) S2 - Clasa de organizare nr 2 (definita de Administrator)

28) S3 - Clasa de organizare nr 3 (definita de Administrator)

29) S4 - Clasa de organizare nr 4 (definita de Administrator)

30) S5 - Clasa de organizare nr 5 (definita de Administrator)

31) S6 - Clasa de organizare nr 6 (definita de Administrator)

32) S7 - Clasa de organizare nr 7 (definita de Administrator)

33) S8 - Clasa de organizare nr 8 (definita de Administrator)

34) S9 - Clasa de organizare nr 9 (definita de Administrator)

35) S10 - Clasa de organizare nr 10 (definita de Administrator)

36) CANTITATE - Cantitatea vanduta Pe Bon

37) UM - Unitatea de Masura a Produsului

38) TVA - TVA

39) PRETVANZ - Pretul de vanzare cu TVA

40) VALVANZ - Valoarea

41) REDVALOARE - Valoare Reducere

42) REDPROCENT - Procent Reducere

43) REDPRET - Pret vanzare cu TVA redus

 

19. CLIENTI

1) IDCLIENT - ID-ul Clientului (unic)

2) NUME - Nume

3) ORAS - Oras

4) TELEFON - Telefon

5) FAX - Fax

6) MOBIL - Mobil

7) EMAIL - e-Mail

8) WEB - Adresa web

9) CODFISC - Cod fiscal

10) REGCOM - Numar Registru Comert

11) CONT - Numar Cont

12) BANCA - Banca

13) ADRESA - Adresa Client

14) OBS - Observatii

15) CODCLIENT - Cod Client (unic in reteaua Smart Center)

16) INACTIV - Camp care arata daca clientul este sau nu Activ.

 

20. FURNIZORI

1) IDFurn - ID-ul Furnizorului (unic)

2) NUME - Nume

3) ORAS - Oras

4) TELEFON - Telefon

5) FAX - Fax

6) MOBIL - Mobil

7) EMAIL - e-Mail

8) WEB - Adresa web

9) CODFISC - Cod fiscal

10) REGCOM - Numar Registru Comert

11) CONT - Numar Cont

12) BANCA - Banca

13) ADRESA - Adresa Client

14) OBSERVATII - Observatii

15) INACTIV - Camp care arata daca clientul este sau nu Activ.

 

21. DEPARTAMENTE

1) IDDEP - ID-ul departamanetului (unic)

2) DEPARTAMENT - Numele departamentului.

 

22. CLASE PRODUSE

Clasele de Produse de la S1 la S10 (au aceeasi structura).

1) ID - ID-ul Clasei (unic)

2) DESCRIERE - Denumirea categoriei.

 

23. CATALOG

1) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

2) COD - Codul curent al Articolului

3) PLU - Codul PLU

4) EAN8 - Codul Ean 8

5) EAN13 - Codul Ean13

6) DESCRIERE - Denumire Articol

7) DESCR1 - Descriere Scurta Articol

8) DESCR2 - Detalii Articol

9) IDDEP - ID-ul departamentului de care apartine

10) DEPARTAMEN - Numele departamentului de care apartine

11) UM - Unitate de Masura

12) TVA - Cota TVA

13) PRET - Pretul fara TVA

14) PRETMOD - Pretul Nou fara TVA (NEACTIVAT)

15) DESCMEMO - Explicatii Articol

16) EXPIRAT - Scos de la Vanzare

17) S1 - ID-ul Clasei de Produse 1

18) S2 - ID-ul Clasei de Produse 2

19) S3 - ID-ul Clasei de Produse 3

20) S4 - ID-ul Clasei de Produse 4

21) S5 - ID-ul Clasei de Produse 5

22) S6 - ID-ul Clasei de Produse 6

23) S7 - ID-ul Clasei de Produse 7

24) S8 - ID-ul Clasei de Produse 8

25) S9 - ID-ul Clasei de Produse 9

26) S10 - ID-ul Clasei de Produse 10

27) FRACTIONAB - Arata daca produsul este sau nu Fractionabil

28) REDUCERE - Reducere (majorare)

29) ADAOSREF - Adaos Comercial de Referinta

30) STOCMIN - Stoc de Atentionare

31) STOCMAX -Stoc Optim

 

24. RECTRETBON

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) IDOUTITEM - Id-ul corespunzator iesirii. Prin acest camp se face lagatura cu tabela FACRETBON.

5) NIR - Nr intrare

6) DATANIR - Data intrare

7) IDOPERATOR - ID-ul operatorului

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

11) PLU - Codul PLU

12) EAN8 - Codul EAN8

13) EAN13 - Codul EAN13

14) DESCRIERE - Denumirea articolului

15) S1 - ID-ul Clasei de Produse 1

16) S2 - ID-ul Clasei de Produse 2

17) S3 - ID-ul Clasei de Produse 3

18) S4 - ID-ul Clasei de Produse 1

19) S5 - ID-ul Clasei de Produse 5

20) S6 - ID-ul Clasei de Produse 6

21) S7 - ID-ul Clasei de Produse 7

22) S8 - ID-ul Clasei de Produse 8

23) S9 - ID-ul Clasei de Produse 9

24) S10 - ID-ul Clasei de Produse 10

25) CANTITATE - Cantitatea articolului

26) UM - Unitatea de masura

27) TVA - TVA-ul

28) PRETACH - Pretul de achizitie al articlului

29) PRETVANZ - Pretul de vanzare

30) NRBON - Nr Bon de unde se face returul

31) NRCASA - Nr Casa de unde se face returul

32) NRZ - Nr Inchidere de unde se face returul

33) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

34) DATALOT - Data lotului

35) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

25. FACTRETBON

1) NRSHOP - Nr Magazin

2) NRSEND - Nr Trimetere

3) DATASEND - Data exportului

4) IDOUTITEM - Id-ul corespunzator iesirii. Prin acest camp se face lagatura cu tabela RECRETBON.

5) FACT - Nr Intern al facturii

6) DATAFACT - Data facturii

7) SERIAFACT - Seria fiscala a facturii

8) NRFISCFACT - Nr Fiscal al facturii

9) IDCLIENT - Id-ul intern al clientului

10) NUMECLIENT - Denimrea clinetului

11) CODFISCCL - Cod fiscal client

12) CODCLIENT - Codul clientului

13) IDOPERATOR - Id-ul intern al operatorului

14) NUME - Numele  operatorului

15) PRENUME - Prenumele operatorului

16) ARTNR - Codul intern unic al artocolului

17) PLU - Codul PLU

18) EAN8 - Codul EAN8

19) EAN13 - Codul EAN13

20) DESCRIERE - Denumriea articolului

21) IDDEP - Id-ul intern unic al departamentului

22) DEPART - Denumire departament

23) S1 - ID-ul Clasei de Produse 1

24) S2 - ID-ul Clasei de Produse 2

25) S3 - ID-ul Clasei de Produse 3

26) S4 - ID-ul Clasei de Produse 4

27) S5 - ID-ul Clasei de Produse 5

28) S6 - ID-ul Clasei de Produse 6

29) S7 - ID-ul Clasei de Produse 7

30) S8 - ID-ul Clasei de Produse 8

31) S9 - ID-ul Clasei de Produse 9

32) S10 - ID-ul Clasei de Produse 10

33) CANTITATE - Cantitate articol

34) UM - Unitatea de masura articol

35) TVA - Tva articol

36) PRETVANZ - Pret de vanzare articol

37) VALTOTART - Valoare totala a artocolelor cu Tva

38) REDPROCENT -  Procentul reducerii/majorarii

39) REDVALOARE - Valoarea reducerii/majorarii

40) REDPRET - Cota reducerii exprimata in functie de pretul de vanzare (pret de vanzare redus)

41) NRBON - Nr Bon de unde se face returul

42) NRZ - Nr Inchidere de unde se face returul

43) NRCASA - Nr Casa de unde se face returul

44) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

45) DATALOT - Data lotului

46) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

26. STOC

1) NRSHOP - Nr Magazin

2) NRSEND - Nr Trimetere

3) DATASEND - Data exportului

4) NIR - Numarul intrare

5) DATANIR - Data intrarii

6) IDOPERATOR - Id-ul intern al operatorului care a facut receptia

7) NUME - Numele operatorului

8) PRENUME - Prenumele operatorului care a facut receptia

9) DOC - Nr documentului de receptie

10) DATADOC - Data documentului de receptie

11) SCADENT - Data scadenta a documentului

12) IDFURN - Id-ul intern al furnizorului

13) ARTNR - Codul intern al articolului

14) PLU - codul PLU al articolului

15) EAN8 - codul EAN8 al articolului

16)EAN13 - codul EAN13 al articolului

17) CANTITATE - Cantitate recepetionata

18) UM - Uniutate de Masura

19) TVA - Procentul de TVA cu care s-a receptionat articolul

20) PRETACH - Pretul de achizitie al produsului

21) PRETVANZ - Pretul de vanzare al articolului

22) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

23) DATALOT - Data lotului

24) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

27.CLASEPRODUSE

1) NRSHOP - Nr Magazin

2) NRSEND - Nr Trimetere

3) DATASEND - Data exportului

4) CLASA - Id-ul clasei de produse

5) DESCRIERE - Denumirea clasei de produse

 

28. MAGAZINE

1) NRSHOP - Nr Magazin

2) NRSEND - Nr Trimetere

3) DATASEND - Data exportului

4) NRSTORE - Numarul magazinului in retea

5) IDSTORE - ID Intern folosit de SmartCash

6) NUME - Numele Magazinului

7) ORAS - Orasul

8) TELEFON - Telefon

9) FAX - Fax

11) MOBIL - Numar telefon Mobil

12) EMAIL- E-mail

13) CODFISC - Codul Fiscal al Magazinului

14) REGCOM - Numarul Registrului de Comert

15) CONT - Contul Magazinului(apare pe facturi)

16) BANCA - Banca Magazinului(apare pe facturi)

17) ADRESAM - Adresa Magazin

18) OBS - Observatii

19) USERID - Camp intern folosit Magister

20) PASS - Camp intern folosit Magister

21) ACCES - Camp intern folosit Magister

22) DISCOUNT - Discount

23) INACTIV - Arata daca magazinul este sau nu activ.

 

29. FACTRETFACTRIDICATA

1) NRSHOP - Nr Magazin

2) NRSEND - Nr Trimetere

3) DATASEND - Data exportului

4) IDOUTITEM - Id-ul corespunzator iesirii. Prin acest camp se face lagatura cu tabela RECRETFACTRIDICATA

5) FACT - Nr Intern al facturii

6) DATAFACT - Data facturii

7) SERIAFACT - Seria fiscala a facturii

8) NRFISCFACT - Nr Fiscal al facturii

9) IDCLIENT - Id-ul intern al clientului

10) NUMECLIENT - Denimrea clinetului

11) CODFISCCL - Cod fiscal client

12) CODCLIENT - Codul clientului

13) IDOPERATOR - Id-ul intern al operatorului

14) NUME - Numele  operatorului

15) PRENUME - Prenumele operatorului

16) ARTNR - Codul intern unic al artocolului

17) PLU - Codul PLU

18) EAN8 - Codul EAN8

19) EAN13 - Codul EAN13

20) DESCRIERE - Denumriea articolului

21) IDDEP - Id-ul intern unic al departamentului

22) DEPART - Denumire departament

23) S1 - ID-ul Clasei de Produse 1

24) S2 - ID-ul Clasei de Produse 2

25) S3 - ID-ul Clasei de Produse 3

26) S4 - ID-ul Clasei de Produse 4

27) S5 - ID-ul Clasei de Produse 5

28) S6 - ID-ul Clasei de Produse 6

29) S7 - ID-ul Clasei de Produse 7

30) S8 - ID-ul Clasei de Produse 8

31) S9 - ID-ul Clasei de Produse 9

32) S10 - ID-ul Clasei de Produse 10

33) CANTITATE - Cantitate articol

34) UM - Unitatea de masura articol

35) TVA - Tva articol

36) PRETVANZ - Pret de vanzare articol

37) VALTOTART - Valoare totala a artocolelor cu Tva

38) REDPROCENT -  Procentul reducerii/majorarii

39) REDVALOARE - Valoarea reducerii/majorarii

40) REDPRET - Cota reducerii exprimata in functie de pretul de vanzare (pret de vanzare redus)

41) LOT - Identificatorul lotului din care face parte articolul

42) DATALOT - Data lotului

43) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

30. RECRETFACTRIDICATA

1) NRSHOP - Numarul magazinului

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) IDOUTITEM - Id-ul corespunzator iesirii. Prin acest camp se face lagatura cu tabela FACTRETFACTRIDICATA.

5) NIR - Nr intrare

6) DATANIR - Data intrare

7) IDOPERATOR - ID-ul operatorului

8) NUME - Numele operatorului

9) PRENUME - Prenumele operatorului

10) ARTNR - ID-ul articolului (unic in baza de date)

11) PLU - Codul PLU

12) EAN8 - Codul EAN8

13) EAN13 - Codul EAN13

14) DESCRIERE - Denumirea articolului

15) S1 - ID-ul Clasei de Produse 1

16) S2 - ID-ul Clasei de Produse 2

17) S3 - ID-ul Clasei de Produse 3

18) S4 - ID-ul Clasei de Produse 1

19) S5 - ID-ul Clasei de Produse 5

20) S6 - ID-ul Clasei de Produse 6

21) S7 - ID-ul Clasei de Produse 7

22) S8 - ID-ul Clasei de Produse 8

23) S9 - ID-ul Clasei de Produse 9

24) S10 - ID-ul Clasei de Produse 10

25) CANTITATE - Cantitatea articolului

26) UM - Unitatea de masura

27) TVA - TVA-ul

28) PRETACH - Pretul de achizitie al articlului

29) PRETVANZ - Pretul de vanzare

30) LOT        - Identificatorul lotului din care face parte articolul

31) DATALOT - Data lotului

32) DESCRLOT - Descrierea lotului

 

31. HOME

1) ID - ID Unic

2) NRSEND - Numarul trimiterii

3) DATASEND - Data generarii exportului

4) NRSHOP        - Numarul magazinului

5) VERSIUNE - Versiunea Pluginului care a efectuat transmiterea