SmartCash Retail Management System

Conditii de Licentiere

Conditii de Licentiere

Previous topic Next topic  

Conditii de Licentiere

Previous topic Next topic  

PRODUS SOFTWARE: SmartCash Retail Management System

Copyright (C) Magister Software SRL - Toate drepturile rezervate

SmartCash este marca inregistrata Magister Software SRL

IMPORTANT, CITITI CU ATENTIE:

Prezentul Contract de Licentiere este o intelegere legala intre Dvs. ca Utilizator (persoana fizica sau juridica) si Magister Software SRL (numita in continuare Magister Software) privind produsul software identificat mai sus, care include: programele propriu zise, baza de date, suportul de distributie (DVD-ROM) si documentatia tiparita aferenta (daca este cazul) sau documentatia electronica si on-line, denumit in continuare PRODUS. Prin instalarea, copierea, transferul sau orice alta actiune asimilata cu utilizarea PRODUSULUI, sunteti de acord cu conditiile prezentului Contract de Licentiere. Daca nu sunteti de acord cu termenii prezentului Contract de Licentiere nu aveti dreptul de instalare, copiere, transfer sau intreprinderea oricarei alte actiuni care poate fi privita ca utilizare a PRODUSULUI.

 

1. COMPONENTE SI EXTENSII ALE PRODUSULUI

 

PRODUSUL se compune dintr-un set de COMPONENTE si EXTENSII ale acestora.

COMPONENTELE PRODUSULUI sunt programe de sine statatoare care ruleaza independent unul de celalalt dar interactioneaza logic in cadrul aceleiasi platforme software, asigurand functionalitati specifice. Specializarea anumitor COMPONENTE este marita prin intermediul unor aplicatii specializate (EXTENSII), care nu functioneaza decat din cadrul componentei pentru care au fost realizate.

 

Componentele software ale PRODUSULUI sunt:

a. SmartCash Shop - Program pentru gestiunea si managementul operational de magazin sau de centrala de magazine (BackOffice & Headoffice);

b. SmartCash POS - Program pentru vanzarea prin terminale POS cu imprimanta fiscala (FrontOffice);

c. SmartCash ECR - Program pentru vanzarea prin case de marcat conectate permanent la calculator (FrontOffice);

d. SmartCash Mobility Server - Server de comunicatie cu terminalele de colectare mobila de date wireless;

e. SmartCash Mobility pentru Android - Software destinat sistemelor de operare Android ce permite operarea mobila de date folosind serverul SmartCash Mobility;

f. SmartCash Mobility pentru WinCE - Software destinat sistemelor de operare Windows CE ce permite operarea mobila de date folosind serverul SmartCash Mobility;

g. SmartCash Check - Server de comunicatie cu verificatoare de preturi Shuttle;

h. SmartCash NetBridge - Software pentru agregarea datelor raportate din retele de magazine dotate cu SmartCash RMS intr-o baza de date centralizate;

i. SmartCash Lynx - Software pentru automatizarea proceselor de actualizare a datelor intre magazine conectate intr-o retea SmartCash RMS;

j. SmartCash Everywhere Standard Server - Software ce pemite consultarea de la distanta a bazei de date centralizate de catre magazinele conectate intr-o retea SmartCash;

k. SmartCash Everywhere REST Server - Software ce pemite consultarea de la distanta a bazei de date centrale de catre aplicatii terte folosind servicii web;

l. SmartCash Oxygen - Aplicatie de analiza si raportare pentru lanturi de magazine dezvoltata pe platforma QlikView de analize (sunt necesare license separate QlikView);

 

Extensiile pentru componentele PRODUSULUI sunt:

 

Extensii SmartCash Shop

a. Plug-In SmartCash Export Centrala - asigura raportarea incrementala manuala a tranzactiilor unui magazin catre centrala de magazine;

b. Plug-In SmartCash Import Universal - asigura importul informatiilor din surse externe de date;

c. Plug-In SmartCash Cantare Digitale - asigura programarea cantarelor digitale cu etichetare;

d. Extensii SmartCash Fidelity - functionalitati destinate fidelizarii clientilor, disponibile in cadrul programului SmartCash Shop ce pot fi activate suplimentar fata de varianta standard de program;

e. SmartCash Lyoness - Modul de interconectare a centralelor de magazine SmartCash cu sistemul de fidelizare Lyoness.

 

Extensii SmartCash POS

a. SmartCash Kitchen Display - Aplicatie destinata administrarii termenelor de producere a portiilor in bucatarii;

b. SmartCash POS Media Display - Aplicatie destinata afisarii detaliilor de vanzare cu amanuntul prin SmartCash POS catre clientul final;

c. SmartCash Print Server - Aplicatie destinata imprimarii de la distanta pe echipamente specializate, de la nivelul aplicatiilor SmartCash RMS;

 

2. UTILIZARE IN REGIM DEMO

 

Unele COMPONENT si/sau EXTENSII ale acestora, ce alcatuiesc PRODUSUL pot fi utilizate gratuit, in scopul evaluarii, cu titlul de versiune Demo.

 

Componentele ce pot fi utilizate in regim de evaluare sunt urmatoarele:

 

a. SmartCash Shop - Functioneaza in regim Demo cu majoritatea functiilor activate pentru o perioada de 30 (treizeci) de ZILE DE UTILIZARE (nu calendaristice);

b. SmartCash POS - Nu functioneaza in regim Demo. Pentru evaluare producatorul poate pune la dispozitie o cheie de activare provizorie;

c. SmartCash ECR - Functioneaza in regim Demo numai pentru 5 cereri de pret consecutive, dupa aceea trebuind restartat;

d. SmartCash Mobility Server - Functioneaza in regim Demo pentru maxim 25 apeluri de la terminalele mobile, dupa aceea trebuind restartat;

e. SmartCash Mobility pentru Android - Nu functioneaza decat pe terminalul cu care a fost livrat;

f. SmartCash Mobility pentru WinCE - Nu functioneaza decat pe terminalul cu care a fost livrat;

g. SmartCash Check - Functioneaza in regim Demo pentru maxim 20 apeluri de la verificatoarele de preturi, dupa aceea trebuind restartat;

h. SmartCash NetBridge - Nu functioneaza in regim Demo;

i. SmartCash Lynx - Nu functioneaza in regim Demo;

j. SmartCash Everywhere Standard Server - Nu functioneaza in regim Demo;

k. SmartCash Everywhere REST Server - Nu functioneaza in regim Demo;

l. SmartCash Oxygen - Nu functioneaza in regim Demo

 

Limitarile regimului Demo pentru EXTENSII sunt:

a. Plug-In Export Centrala - In regim Demo permite exportul a maxim 100 tranzactii zilnice;

b. Plug-In Import Universal - In regim Demo asigura preluarea a maxim 100 linii de date;

c. Plug-In Cantare Digitale - In regim Demo asigura programarea a maxim 3 articole la cantare;

d. SmartCash Kitchen Display - Functioneaza fara limitari cu conditia existentei unei aplicatii SmartCash POS active;

e. SmartCash POS Media Display - Functioneaza fara limitari cu conditia existentei unei aplicatii SmartCash POS active;

f. SmartCash Print Server - Functioneaza fara limitari cu conditia existentei unei aplicatii SmartCash POS active;

g. Extensii SmartCash Fidelity- Nu functioneaza in regim Demo;

h. SmartCash Lyoness - Nu functioneaza in regim Demo

 

Dupa expirarea perioadei de utilizare in regim DEMO este obligatorie achizitionarea PRODUSULUI sau, in caz contrar, dezinstalarea sa. Prin dezinstalare se intelege, distrugerea totala a programelor, a bazelor de date aferente, precum si a documentatiilor aferente de pe terminalul pe care a fost instalat.

 

3. DREPTURI ACORDATE DE LICENTA

Aveti dreptul sa folositi PRODUSUL pe un singur calculator. Pentru utilizarea PRODUSULUI pe mai multe calculatoare, trebuie achizitionata cate o licenta separata pentru fiecare instalare. PRODUSUL nu este vandut, ci este Licentiat.

Licenta acordata incepe la data la care veti instala, copia sau utiliza in orice alt mod, pentru prima data, PRODUSUL si va continua doar pentru terminalul pe care ati instalat initial PRODUSUL sau oricare dintre componentele sau extensiile ce il compun.

 

4. ACTIVARE

Pentru utilizarea nelimitata a PRODUSULUI trebuie sa procurati chei de activare pentru fiecare componenta sau extensie care face parte din PRODUS si pe care optati sa o utilizati. Cheia de activare este unic generata, numai pentru terminalul pe care ati instalat PRODUSUL. Activarea este nominala. Activarea poate fi facuta prin Internet, Telefon sau Fax, numai direct de la Magister Software. Pentru activare se vor folosi mijloacele automate puse la dispozitie de catre program in sectiunea 'Comanda Licenta' din meniu. Pentru obtinerea cheii(cheilor) de activare trebuie sa faceti dovada achitarii componentelor sau extensiilor PRODUSULUI pentru care solicitati activarea sau sa furnizati garantii legale ferme cu privire la plata esalonata sau la termen a acestora.

 

5. DOVADA DE ACHIZITIONARE LEGALA

Dovada de achizitionare legala a produsului este Factura emisa de Magister Software IMPREUNA CU lista certificatelor de activare nominale utilizate la instalarea programelor. Este interzisa achizitionarea certificatelor de licentiere prin intermediari, singura autoritate de licentiere fiind producatorul. Dupa primirea cheilor de activare, acestea trebuiesc pastrate intr-un loc sigur, impreuna cu o copie a facturii, constituind dovada de utilizare legala ce trebuie prezentata la un eventual control.

 

6. UTILIZAREA BAZEI DE DATE IN RETEA

Baza de date este parte integranta a PRODUSULUI si poate fi utilizata in retea, prin intermediul serverului SQL utilizat, exclusiv prin intermediul componentelor sau extensiilor PRODUSULUI. Pentru fiecare dintre acestea trebuiesc achizitionate Licente separate. Este interzisa utilizatorului accesarea bazelor de date ale PRODUSULUI fara un acord scris al producatorului.

 

7. MUTAREA DE PE UN TERMINAL PE ALTUL

Magister Software recunoaste dreptul utilizatorului de a muta PRODUSUL activat, de pe un terminal pe altul, aflat tot in proprietatea sa. De asemenea este permisa actualizarea (upgrade-ul) componentelor fizice din interiorul terminalul pe care a fost instalat PRODUSUL. In urma acestor operatii trebuie insa procurata o cheie noua de activare, corespunzatoare noilor echipamente pe care este instalat PRODUSUL.

Mutarea PRODUSULUI de pe un terminal pe altul, presupune mai intai dezinstalarea licentelor de pe sistemul vechi folosind functia 'Dezinstalare Licenta' cu generarea unui cod de confirmare a dezinstalarii. La reinstalarea sa pe terminalul nou, pentru obtinerea unui nou cod de activare este necesara comunicarea codului de dezinstalare.

 

8. ACTUALIZARI DE PRODUS (UPGRADE-URI). Daca PRODUSUL este etichetat ca upgrade, pentru a putea utiliza PRODUSUL va trebui sa detineti licenta de utilizare a unui produs identificat de Magister Software ca fiind eligibil pentru un upgrade. Un PRODUS etichetat ca fiind upgrade, inlocuieste sau completeaza produsul care reprezinta baza pentru eligibilitatea efectuarii de upgrade. Puteti utiliza produsul rezultat in urma upgrade-ului numai in concordanta cu termenii specificati in prezentul Contract de Licentiere.

 

9. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI SI LIMITARI

 

DECOMPILAREA

Nu aveti dreptul de a modifica, traduce, decompila, dezasambla sau crea opere derivate din PRODUS sau din parti ale acestuia, inclusiv bazele de date constituente.

 

COPIEREA

Nu aveti dreptul de a copia sau multiplica PRODUSUL sau Documentatia aferenta cu exceptiile aratate mai sus.

 

INCHIRIEREA SAU REVANZAREA

Nu aveti drept de inchiriere sau revanzare a PRODUSULUI sau a Documentatiei aferente.

 

NOTIFICARI ASUPRA PROPRIETATII

Nu aveti dreptul de a indeparta nici o notificare asupra proprietatii PRODUSULUI, etichete sau marcaje din PRODUS si Documentatia aferenta.

 

FOLOSIREA NUMELUI SmartCash

Nu aveti dreptul de a folosi numele SmartCash logo-urile sau marcile comerciale sub nici o forma incluzand, dar nelimitandu-se la, reclama si materialele de marketing si publicitare ale Utilizatorului, exceptie facand cazul notificarilor asupra dreptului de proprietate, dupa cum se specifica mai sus.

 

LICENTIEREA SERVERULUI SQL INCLUS

Prezentul Contract de Licentiere nu se extinde asupra Servere-lor SQL utilizate de aplicatii. Acestea, sunt supuse unor Contracte de Licentiere separate, cu care trebuie sa fiti de acord in vederea utilizarii PRODUSULUI. Acest Contract de Licentiere va este de asemenea prezentat in cursul procesului de instalare al PRODUSULUI. Prin finalizarea instalarii PRODUSULUI se presupune ca sunteti de acord si cu Contractele de Licentiere pentru Serverele SQL incluse in kit-ul de instalare.

 

10. TITLUL

 

Titlul, drepturile de autor si drepturile de proprietate intelectuala asupra PRODUSULUI si Documentatiei aferente sunt ale Magister Software. PRODUSUL si Documentatia aferenta sunt protejate de Legea drepturilor de autor din Romania si de tratatele internationale privind drepturile de autor.

 

11. INCETAREA CONTRACTULUI DE LICENTIERE

 

Drepturile de Licenta sunt in vigoare pana la incetarea Contractului de Licentiere. Contractul de Licentiere inceteaza automat in momentul incalcarii unuia din termenii descrisi in prezentul Contract de  Licentiere. In momentul incetarii, aveti obligatia sa distrugeti toate copiile PRODUSULUI si Documentatiei aferente.

 

12. GARANTII

 

SUPORT DISTRIBUTIE - CDROM

Magister Software garanteaza ca suportul de distributie care contine PRODUSUL nu prezinta nici o eroare cauzata de material sau de manopera si va ramane liber de orice eroare pentru 30 (treizeci) de zile de la data achizitionarii PRODUSULUI. Singura raspundere a Magister Software si singurul remediu acordat de Magister Software este inlocuirea suportului defect.

 

PRODUSUL

Garantia ca PRODUSUL va functiona in concordanta cu specificatiile inscrise in documentatia aferenta va fi limitata la o perioada de 12 luni de zile (1 an) de la data instalarii, determinata ca data generarii primei chei de activare a PRODUSULUI. Aceasta garantie se refera numai la clientii care detin licenta originala a produsului. Pe perioada garantiei responsabilitatea Magister Software este limitata la remedierea problemelor software ale produsului numai daca se va dovedi ca aceste probleme sunt erori sau bug-uri din fabricatie. In nici un caz Magister Software nu garanteaza ca produsul software nu are erori si va functiona la client fara intreruperi sau probleme.

Pe durata garantiei de 12 luni de zile de la data instalarii, Magister Software se angajeaza sa ofere gratuit Utilizatorului orice actualizari PRODUSULUI. Aceste actualizari vor include corectii si modificari ale PRODUSULUI pentru a-i spori viteza, eficienta si capacitatea, fiind disponibile pentru orice utilizator SmartCash RMS cu acces la serviciul de actualizare SmartCash RMS.

Daca se aduce vreo modificare PRODUSULUI, de catre Utilizator in timpul perioadei de garantie sau daca suportul de distributie (DVD-ROM) va fi folosit abuziv, impropriu, va suferi vreun accident sau daca Utilizatorul nu va respecta unul din termenii prezentului Contract de Licentiere, garantia va inceta imediat.

Nu se va acorda nici o garantie daca PRODUSUL va fi folosit impreuna cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decat cele specificate in Documentatia aferenta.

 

REVIZIA TEHNICA PERIODICA

Pentru buna functionare a programelor sale, Magister Software solicita efectuarea obligatorie a unor activitati specifice de revizie tehnica asupra bazelor de date, programelor si/sau asupra echipamentelor pe care acestea sunt instalate. Intervalul de revizie tehnica periodica este de 12 luni pentru solutiile instalate ce folosesc versiuni SmartCash Shop Compact sau Start si de 6 luni pentru celelalte tipuri de solutii. Lista operatiunilor tehnice ce trebuiesc efectuate cu ocazia unei revizii tehnice obligatorii este intretinuta permanent la adresa: http://www.magister.ro/revizia-tehnica-periodica. Reviziile periodice se pot efectua exclusiv de personalul autorizat de Magister Software, a carui lista este disponibila online la adresa: http://www.magister.ro/calificare/consultant-solutii-smartcash.

Nu se va acorda nici o garantie daca PRODUSUL va fi folosit dincolo de limita unei revizii tehnice periodice.

 

ACEASTA ESTE O GARANTIE LIMITATA SI ESTE SINGURA GARANTIE ACORDATA DE Magister Software. Magister Software NU ACORDA NICI O ALTA GARANTIE EXPRESA SAU IMPLICITA SI DECLINA IN MOD EXPRES ORICE GARANTIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA PENTRU ORICE SCOP SAU NEINCALCAREA DREPTURILOR UNEI TERTE PARTI. DURATA DE GARANTIE ACORDATA, INCLUZAND DAR NELIMITANDU-SE LA VANDABILITATE, COMPATIBILITATE SAU NEINCALCAREA DREPTURILOR UNEI TERTE PARTI ESTE LIMITATA LA PERIOADA SPECIFICATA ANTERIOR; ANUMITE JURISDICTII NU PERMIT LIMITARI ALE PERIOADEI DE GARANTIE ASTFEL INCAT LIMITARILE NU SE VOR PUTEA APLICA. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Magister Software NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADAUGIRI GARANTIILOR.

 

13. LIMITARI ALE RASPUNDERII

 

IN NICI O IMPREJURARE SAU DATORITA VREUNEI PRACTICI JUDICIARE ORI CONTRACT SAU IN ORICE ALT MOD Magister Software, FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII SAI NU VOR FI RASPUNZATORI IN FATA UTILIZATORULUI SAU IN FATA ALTEI PERSOANE PENTRU ORICE DAUNA INDIRECTA, INCIDENTALA, SPECIALA SAU IMPORTANTA, DE ORICE NATURA, INCLUZAND DAR NELIMITANDU-SE LA ERORI SAU DISFUNCTIONALITATI ALE CALCULATORULUI, OPRIREA LUCRULUI, SAU ORICE ALTE DAUNE SI PIERDERI COMERCIALE, SAU PENTRU ORICE DAUNE CARE DEPASESC CA VALOARE PRETUL DE ACHIZITIE AL PRODUSULUI SI DOCUMENTATIEI AFERENTE, CHIAR DACA Magister Software A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARITIEI UNOR ASTFEL DE PAGUBE SAU PENTRU ORICE RECLAMATIE A ORICAREI ALTE TERTE PERSOANE.

 

14. MENTENANTA OPTIONALA

 

Dupa expirarea garantiei (12 luni de zile) Utilizatorul poate continua sa foloseasca PRODUSUL dar nu va beneficia de update-uri sau imbunatatiri. Acessul la update-uri si versiuni noi se poate obtine prin achizitionarea unui Abonament de Mentenanta Optionala. Prin intermediul acestuia puteti beneficia de mentenanta software asupra produsului pentru o perioada de 12 luni de zile (1 an), 24 luni de zile (2 ani) sau 36 luni de zile (3 ani). Pretul va fi stabilit de catre Magister Software si va figura pe lista sa de preturi, fiind accesibila clientilor. De asemenea, Utilizatorul va anunta din timp Magister Software despre dorinta sa de a beneficia de mentenanta optionala inainte de expirarea garantiei PRODUSULUI. In cazul in care Utilizatorul nu opteaza pentru Mentenanta Optionala inainte de expirarea garantiei, Magister Software isi asuma dreptul de a cere un pret mai mare, datorita perioadei neacoperite de mentenanta. Cumpararea acestei mentenante pentru o perioada delimitata de timp ofera Utilizatorului dreptul de a beneficia de orice update-uri Minore sau Majore si de imbunatatirea PRODUSULUI.

Pretul pentru mentenanta optionala software nu include si suportul tehnic pentru echipamentele de orice tip achizitionate de la Magister Software sau de la unul dintre partenerii acestuia, asistenta tehnica si organizatorica, serviciile de training sau orice alte servicii conexe altele decat actualizarile de program. Aceste servicii fac obiectul unor contracte specifice ce pot fi incheiate direct cu Magister Software sau cu unul dintre Partenerii acestuia.

Magister Software isi rezerva dreptul sa refuze acordarea mentenantei optionale sau sa refuze returnarea banilor in cazul in care Utilizatorul nu poate beneficia de mentenanta  achizitionata pe intreaga perioada de acordare.

 

15. DIVERSE

 

Prezentul Contract de Licentiere este angajamentul complet care este incheiat intre parti si va avea drept de intaietate asupra oricaror angajamente anterioare intervenite intre parti. Prezentul Angajament de Licentiere poate fi amendat doar in scris de catre ambele parti.

ACCEPTAREA ORICAREI COMENZI DE CUMPARARE DIN PARTEA UTILIZATORULUI ESTE CONDITIONATA IN MOD EXPRES DE TERMENII SI CONDITIILE DIN PREZENTUL CONTRACT DE LICENTIERE SI NU DE TERMENII SI CONDITILE DIN COMANDA DE CUMPARARE. Daca orice clauza din prezentul Contract  de Licentiere nu poate fi pusa in aplicare dintr-un anumit motiv, acea clauza va fi reformulata in asa fel incat sa poata fi aplicata. Restul clauzelor din Contractul de Licentiere vor ramane in vigoare.

 

Bucuresti, 30 Martie 2016