SmartCash Retail Management System

Receptia de la Furnizor

Receptia de la Furnizor

Previous topic Next topic  

Receptia de la Furnizor

Previous topic Next topic  

Deschiderea unei Receptii cu ajutorul terminalului mobil iData se face din meniul principlal alegand optiunea Receptie Furnizor.In imaginea de mai jos este prezentat meniul principal:

 

 

Inainte de a deschide o receptie noua sau de a continua o receptie in lucru trebuie ales numele furnizorului. Pentru aceasta, in campul specific cautarii (marcat in imaginea de mai jos) , se introduce o denumire partiala sau se alege din lista derulanta furnizorul dorit, definit in prealabil in catalog.

 

 

Nota!

Pentru actualizarea listei cu furnizorii(in cazul in care au fost efectuate modificari in timpul operarii cu terminalul mobil),in partea superioara dreapta se apasa butonul .

 

Receptie Noua

 

Pasul urmator, dupa selectarea furnizorului si selectarea tab-ulu Receptie Noua, este de a introduce numarul receptiei in cadrul campului marcat identic imaginii de mai jos si apasarea butonului Deschide Receptie Noua Furnizor . Este recomandat ca inainte de deschiderea receptiei sa verificati corectitudinea furnizorului ales in partea superioara in sectiunea Receptie de la furnizor ... :

 

 

Odata cu deschiderea receptiei de la furnizor se va deschide urmatoarea fereastra in care veti putea atat scana sau introduce codul cat si cantitatea articolului ce urmeaza a fi adaugata in receptie.

 

 

Dupa introducerea/scanarea codului este necesara introducerea cantitatii si selectarea unitatii de masura, apoi pe ecranul terminalului vor aparea urmatoarele informatii : descrierea produsului impreuna cu  stocul curent, pretul de vanzare aferent,pretul special, stoc alerta ,  stoc optim, pret achizitie mediu real,cantitatea comandata,furnizorul,data livrarii si adaos real. Dupa verificarea datelor se apasa tasta Enter din cadrul tastaturii  terminalului mobil si vom observa in partea inferioara in cadrul sectiunii Cantitate Receptie suma cantitatii articolelor adaugate in receptie (marcat in imaginea de mai jos). In cazul in care ati introdus sau scanat un articol gresit se apasa butonul C(marcat in imaginea de mai jos)  din partea inferioara, urmand apoi sa repetati operatia cu articolul dorit.

 

 

Observatie!

In cazul in care pe ecranul terminalului mobil apare tastatura virtuala se selecteaza optiunea Null Keyboard din cadrul setarilor terminalului mobil.

 

Nota!

In cazul in care a fost scanat sau introdus un cod nedefinit in nomenclatorul de produse din backoffice, aplicatia va afisa o eroare conform imaginii de mai jos:

 

 

In cazul in care se doreste vizualizarea articolelor de pe o receptie se apasa butonul , acest buton reprezentand butonul de informatii pentru receptia in curs, urmand apoi a se deschida o fereasta in care sunt listate denumirile articolelor cat si cantitatile.

In campul specific cautarii se pot  filtra rezultatele dupa denumire sau cantitate.Tot aici se pot lista la o imprimanta detaliile receptiei prin apasarea butonului Tipareste Receptia(marcat in imaginea de mai jos).

Pentru a reveni la pagina anterioara se apasa butonul .

 

Se repeta operatia cu urmatorul articol. Dupa adaugarea tuturor articolelor pe receptie apasati butonul Emite Receptie. Vi se va cere sa confirmati operatia. Daca doriti sa emiteti receptia apasati pe butonul YES. Pentru anulare apasati butonul NO.

In cazul in care ati optat pentru confirmarea emiterii receptiei, aplicatia va reveni in meniul principal.

 

 

In cazul in care doriti sa anulati receptia apasati butonul Anuleaza Receptie. Vi se va cere sa confirmati operatia. Daca doriti sa stergeti receptia apasati pe butonul YES. Pentru anulare apasati butonul NO.

Dupa anularea receptiei aplicatia va reveni in meniul principal.

 

 

Receptii in lucru

 

Dupa selectarea furnizorului,se selecteaza din partea inferioara tab-ul Receptii In Lucru,urmand apoi sa se selecteze numarul receptiei in lucru din lista derulanta.In campul din partea superioara(vezi imaginea de mai jos) se pot filtra datele in functie de numarul de receptie sau de data .De precizat este faptul ca in momentul in care procesati o receptie in lucru aceasta este reluata din  momentul in care a fost abandondata.In imaginea de mai jos este prezentata selectia Receptiei in Lucru:

 

 

Odata cu deschiderea Receptiei in Lucru se va deschide urmatoarea fereastra in care veti putea scana sau introduce codul articolului si cantitatea care urmeaza sa fie adaugata in receptie.

Dupa introducerea/scanarea codului si introducerea cantitatii, pe ecranul terminalului vor aparea urmatoarele informatii: descrierea produsului impreuna cu codul, stocul actual, ultimul pret de achizitie ,  pretul de vanzare aferent,adaos real si pret de achizitie mediu real . Apoi se apasa tasta Enter din cadrul tastaturii terminalului mobil. Se repeta operatia cu fiecare articol in parte.

Dupa adaugarea tuturor articolelor pe receptie apasati butonul Emite Receptie(vezi imaginea de mai jos). Vi se va cere sa confirmati operatia. Daca doriti sa inchideti receptia apasati pe butonul YES. Pentru anulare apasati butonul NO.

In cazul in care doriti sa stergeti receptia apasati butonul Anuleaza Receptie(vezi imaginea de mai jos).

 

 

In cazul in care se doreste vizualizarea articolelor de pe un transfer se apasa butonul , acest buton reprezentand butonul de informatii pentru receptia in curs,  urmand apoi sa se deschida o fereasta in care sunt listate denumirile articolelor cat si cantitatea.In campul specific cautarii se pot  filtra rezultatele dupa denumire si cantitate. Tot aici se pot lista la o imprimanta detaliile receptiei apasand butonul Tipareste Receptie (vezi imaginea de mai jos).

Pentru a reveni la pagina anterioara se apasa butonul .