SmartCash Retail Management System

Centralizator Incasari prin POS

Centralizator Incasari prin POS

Previous topic Next topic  

Centralizator Incasari prin POS

Previous topic Next topic  

Centralizatorul de incasari prin POS permite obitinerea de date privind tipurile de plata cu care s-au achitat bonurile emise cu terminalele SmartCash POS in intervalul selectat prin accesarea meniului POS - > Centralizator Incasari prin POS . Astfel se vor obtine detalii privind valoarea achitata printr-un mod de plata, pe numar de inchidere efectuata,numarul inchiderii precum si data ultimei incasari.

Imediat dupa selectarea meniului aferent se va alege data pentru care se doreste obtinerea de rapoarte comform imaginii de mai jos:

 

 

Aspectul acestui raport este prezentat in imaginea de mai jos: