SmartCash Retail Management System

SmartCash Mobility

SmartCash Mobility

Previous topic Next topic  

SmartCash Mobility

Previous topic Next topic  

SmartCash Mobility se poate accesa din meniul Logistica/Smartcash Mobility si  permite accesarea listelor de articole culese cu terminalele mobile wireless conectate prin sistemul SmartCash Mobility. Din acest meniu se pot deschide spre editare sau vizualizare urmatoarele tipuri de liste culese direct pe teren: Liste de receptie de la furnizori, liste de receptie de la magazine, liste de transfer (retur) la furnizori, liste de transfer la magazine sau liste de articole pentru etichetare.

Pentru oricare din acestea este posibila editarea completa a acestora, precum si returnarea lor spre terminalul mobil in vederea continuarii culegerii de date.

 

1. Liste receptie Furnizori

- Operatie necesara pentru efectuarea unei receptii de la furnizor

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

 

Din lista derulanta Furnizori, se alege furnizorul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest furnizor, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente cateva optiuni pentru deschiderea receptiei de la furnizor:

1.Actualizare simultana Cantitate Fizica = Cantitate Documente - aceasta optiune permite deschiderea receptiei cu campul cantitate fizica completat cu acelasi numar de bucati ca in campul cantitate documente.
2.Actualizare Cantitate Fizica - aceasta optiune permite deschiderea receptiei de la furnizor doar cu campul cantitate fizica completat, operatorul trebuind sa completeze manual campul cantitate documente
3.Actualizare Cantitate Documente - aceasta optiune permite deschiderea receptiei de la furnizor doar cu campul cantitate documente completat, operatorul trebuind sa completeze manual campul cantitate fizica

 

De asemenea, sunt prezente doua reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior
2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

2. Liste receptie Magazine

- Operatie necesara pentru efectuarea unei receptii de la un magazin din retea

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

 

Din lista derulanta Magazine, se alege magazinul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest magazin, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente doua reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior
2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

3. Liste transferuri Furnizori

- Operatie necesara pentru efectuarea unui transfer (retur) la furnizor

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

 

Din lista derulanta Furnizori, se alege furnizorul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest furnizor, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente doua reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior
2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

4. Liste transferuri Magazine

- Operatie necesara pentru efectuarea unui retur la un magazin din retea

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

 

Din lista derulanta Magazine, se alege magazinul dorit. Dupa alegerea acestuia, in lista din partea centrala vor fi afisate toate receptiile, de la acest magazin, inchise de la terminalul mobil. Se alege receptia dorita, dand click pe ea.

In partea de jos a ferestrei, sunt prezente doua reguli de actualizare a cantitatii la receptie pentru articolele existente:

1.Actualizare cantitate prin Adaugare la cantitatea existenta - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil vor fi adaugate la cele introduse anterior
2.Actualizare cantitate prin Inlocuire cantitatii existente - daca pe receptia de la furnizor s-au adaugat deja cantitatile unor articole, in SmartCash Shop, cantitatile culese cu terminalul mobil le vor fi inlocui pe cele introduse anterior

 

Toate listele culese cu terminalul mobil pot fi sterse, editate, printate, returnate sau importate.

 

5. Liste articole pentru etichetare

Accesarea acestei operatii are ca efect aparitia urmatoarei ferestre:

 

 

Aceasta optiune se foloseste pentru a trimite la etichetare o lista cu articole. Pentru a le trimite la etichetare se va apasa pe butonul .

Dupa apasarea acestui buton va aparea un mesaj care va atentiona asupra rezultatului acestei actiuni. Lista de articole se va goli, iar acestea se vor regasi in LIsta de Articole Selectate pentru Etichetare:

 

 

Pentru mai multe informatii referitoare la operatia de etichetare a se vedea capitolul Editarea, generarea si listarea de etichete pentru articole.

 

Nota:

Se pot accesa numai listele culese si Inchise de la terminalul mobil. O lista deschisa nu poate fi editata decat de pe terminalele mobile.